Matandang kaharian- 2700-2180 BCE

-Pinamunuan ni haring MENES

- tinaguriang gintong panahon

-nagtatag ng sentralisadong pamahalaan

*kapangyarihan- animo= diyos

*hari=pharaoh

-hawak ang pamahalaan, hukbon military, relihiyon

-parang diyos

*pharaoh Khufu o cheops- pinagukulan ang paggawa ng pyramids

*giza pyramid- kakaiba, 137m

5. ang mga pyramids ay libingan ng mga pharaoh

+ ang mga susunod na pinuno ay mahina at walang kakayahan. Kabulukan ng pamahalaan at naubos ang kaban ng bayan sa pagpapagawa ng pyramid at musoleo.

+lumaganap ang kaguluhan in nagpaligsahan ang mga maharlika para angkinin ang kapangyarihan.

+ napa-alis ang huling hari sa trono at namuno dans le cas ou AMENEMHET My spouse and i mula social fear thebes

Gitnang kaharian

-AMENEMHET II- umupo sa corona noong 2040 BCE; nagsimula ang gitnang kaharian; lumago ang kultura at umunlad ang sibilisasyon ng Egypt.

+ekspedisyon sa Nubia- em virtude de makuha ang gintong ginastos ng nakaraang panahon kaya lumaganap ang ugnayang pangkalakalan sa Palestine, Syria by Crete

+ lumakas ang kapangyarihan ng mga maharlika at pari, humina ang control ng mga hari.

Hykos- 1700 mananakop social fear Asya em sumalakay social fear Egypt- ibinagsak ang pangkat ng pharaoh

+nagwakas ang gitnang panahon noong 1786 BCE

1567 BCE- itinaboy ang mga hykos ng mga magkakaisang Egyptian.

Bagong kaharian 1567BCE

-muling nabalik ang kapangyarihan ng mga pharaoh by kanilang sinimulan palawakin ang teritoryo

-- sinakop ang lupain gawing silangan patungong mesopptamia for gawing timog patungo Africa-phoenicia, ethipopia, palestin, Syria

- yumaman ang Egypt sa pangangalakal in pangongolekta ng buwis

-THETMOSE II-1512 BCE

-naagaw ang Palestine

-nasakop ang Nibia

- pinalitan ng kanyang asawa bist du si HATSHEPSUT

-HATSHEPSUT

- namuno ng 20 taon

- unang dakilang lider na babae

- pagpapatayo ng basilica at pagpapalawak ng kalakalan

-THUTMOSE...

Tags:

Critically Evaluate the Proposition That Executives Is capable of Control of All their Organizational Lifestyle and Reflect on Why Managers May...

Re-Engineering Enhancements made on Nigerian Universities for Top quality Output Essay